MURORAN SHI roadside rest area list

muroranshihakuchouoohashikinenkan「michinoeki mitaramuroran」
MURORAN SHI HOKKAIDO 051-0036 Japan
3.5
honwanishitenboutokoro nobori
MURORAN SHI HOKKAIDO 144-8525 Japan
3.2