kumamoto roadside rest area list

jidainoekimurayakuba
KUMA GUN YAMAE MURA KUMAMOTO 639-1114 Japan
5.0
Home Page
kumamura yunoeki
KUMA GUN KUMA MURA KUMAMOTO 989-1741 Japan
4.5
Home Page
hitoyoshiekibenyamaguchi
HITOYOSHI SHI KUMAMOTO 028-8201 Japan
4.4
utomari^na okoshikikan
UTO SHI KUMAMOTO 869-3173 Japan
4.2
Home Page
michinoeki misato「samatanoyu」
SHIMOMASHIKI GUN MISATO MACHI KUMAMOTO 071-0208 Japan
4.1
Home Page
kikusuiromankan
TAMANA GUN NAGOMI MACHI KUMAMOTO 636-0003 Japan
4.1
Home Page
michinoeki aso
ASO SHI KUMAMOTO 869-2225 Japan
4.0
Home Page
michinoeki asonozonosatokugino
ASO GUN MINAMIASO MURA KUMAMOTO 868-0302 Japan
4.0
Home Page
ujoushikankoubussankyoukai michinoekiukikankouannaijo
UKI SHI KUMAMOTO 869-0532 Japan
4.0
sougennoekiubuyama
ASO GUN UBUYAMA MURA KUMAMOTO 869-2704 Japan
4.0
Home Page
michinoekikiyoshiwabunrakumura takinoutoire
KAMIMASHIKI GUN YAMATO CHO KUMAMOTO 043-1524 Japan
4.0
Home Page
ashikitamachibussankanhigourara
ASHIKITA GUN ASHIKITA MACHI KUMAMOTO 370-1617 Japan
4.0
michinoeki oonoonsen
ASHIKITA GUN ASHIKITA MACHI KUMAMOTO 889-4234 Japan
3.9
Home Page
michinoekishoukoku ja^ji^sofutoyasan OGUNIYA JERSEY
ASO GUN MINAMIOGUNI MACHI KUMAMOTO 869-2501 Japan
3.9
ishidannosato samatanoyu(michinoeki misato samatanoyu)
SHIMOMASHIKI GUN MISATO MACHI KUMAMOTO 999-4554 Japan
3.8
Home Page
michinoeki suihenpurazakamoto
YAMAGA SHI KUMAMOTO 861-0136 Japan
3.7
Home Page
michinoeki uki
UKI SHI KUMAMOTO 869-0532 Japan
3.7
Home Page
michinoeki ariake
AMAKUSA SHI KUMAMOTO 299-1908 Japan
3.7
Home Page
michinoeki komoriutanosato itsuki
KUMA GUN ITSUKI MURA KUMAMOTO 868-0201 Japan
3.7
Home Page
michinoeki shichishiromerondo^mu
KIKUCHI SHI KUMAMOTO 861-0136 Japan
3.7
Home Page